Шановні мешканці житлового будинку № 7/7 по вул. Васильківській!

Шановні мешканці житлового будинку № 7/7 по вул. Васильківській!

Повідомляємо, що встановлений тариф на послугу з утримання будинків іспоруд та прибудинкових територій, який було затверджено розпорядженнямКМДА № 979 від 31.08.2009 року, не відшкодовує фактичних витрат.

Послуга зутримання будинків і споруд та прибудинкової території є збитковою з наступнихпричин:

– зростання розміру мінімальної заробітної плати (в 2009 році мінімальназаробітна плата становила 744 грн., а на сьогоднішній день складає 3 200 грн.,збільшення у 4,3 рази);

– збільшення ціни на електричну енергію з 0,2436 грн. за 1 кВт/год. (зПДВ) в 2009 році, до 1,6800 грн. За 1 кВт/год. (з ПДВ) на даний час (зростання в6,7 рази);

– збільшення матеріальних витрат (за період з 2009 по 2017 рік відбувалисянеодноразові підвищення цін).

Враховуючи вищезазначене виникла необхідність у перегляді тарифу на основі обгрунтованих витрат, відповідно до Порядку формування тарифів напослуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 515. Структура тарифу на послуги, періодичність та строки надання послуг додаються у додатках № 1, № 2. Пропозиції та зауваження, просимо надсилати протягом 20 календарних днів на адресу: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел./факс 201-65- 47.

Складові тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, розрахованих, відповідно до Порядку формування тарифів, затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 01.06.2011 No 869 з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 No 515.