priznacheno-sklad-konkursno-kom-s-z-v-dboru-ker-vnika-tsentru-dovzhenka.jpg

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРУ ДОВЖЕНКА

Міністерство культури України оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади Генерального директора Державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка” (03040 Україна, м.Київ, вул. Васильківська,1).

Основний напрямок діяльності: ДП «Національний    центр   Олександра    Довженка» (далі – Центр) – державне підприємство, яке опікується збереженням, відновленням, вивченням і примноженням національного фільмофонду України та здійснює зберігання, поповнення й відновлення кіноматеріалів, що мають культурну, мистецьку, історичну і наукову цінність. Інформацію щодо фінансово-економічного стану підприємства можна отримати за посиланнями, які розташовані нижче.

Завдання та обов’язки Генерального директора Державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка”.

Організовує весь комплекс робіт, пов’язаний з діяльністю Центру.
Вживає заходів щодо визнання творчого авторитету підприємства на загальнодержавному і міжнародному рівнях, забезпечення його кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.
Визначає,формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства.
Забезпечує розроблення та виконання усіх виробничих завдань і фінансових планів, що направлені на реалізацію основних напрямків діяльності підприємства та сприяють соціальному розвитку колективу.
Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за підприємством майна, звітує перед Органом управління майном про хід виконання планів та договірних зобов’язань, результати господарської діяльності, дотримання трудового законодавства, правил та норм охорони праці та технічної безпеки. 
Діє від імені підприємства.
Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.
Відкриває у банках рахунки.
Користується правом розпорядження коштами.
Видає, приймає до платежів зобов’язання.
Несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.
В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає угоди та контракти.
Приймає на роботу та звільняє працівників, здійснює їх переведення на інші посади, затверджує посадові інструкції, забезпечує вдосконалення організації праці робітників, формує адміністрацію Центру, затверджує правила внутрішнього розпорядку та штатний розпис.
Створює умови для високопродуктивної праці співробітників та вживає заходи щодо їх морального заохочення й матеріального стимулювання, накладає дисциплінарні стягнення.
Забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, сприяє залученню трудового колективу до спільного вирішення соціально-економічних питань, врегулювання питань охорони праці, формування виробничих та трудових відносин.
Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

Кваліфікаційні вимоги до претендента. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі культури на посадах не нижче керівників нижчого рівня – не менше 3 років.

Претендент повинен знати: Конституцію України, законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового законодавства України; нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність підприємства; постанови та рішення Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, органів місцевого самоврядування в галузі культури; державну мову, економіку, організацію, основи та специфіку кіновиробництва; сучасні методи господарювання та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 Претендент повинен надати:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади. Заява пишеться на  ім’я  заступника  Міністра  культури  –  керівника апарату,  Голову  Комісії   – Зубка Ю.П. та має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адресу для листування, контактний номер телефону, адресу електронної пошти у разі її наявності та згоду на обробку персональних даних); 

2. Належним чином завірені копії документа, що  посвідчує особу, копію трудової книжки, копію документа про вищу освіту за відповідною спеціальністю та, у разі наявності, копію документа про підвищення кваліфікації;

3.  Біографічну довідку (резюме);

4. Конкурсну пропозицію, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, яка має містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

– детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

– обсяг надходження коштів до бюджетів;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;

5.  Довідку про відсутність судимості;

6. Заяву про згоду (заперечення) на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору (подана заява буде розглянута у разі допущення претендента до участі у конкурсному відборі).

7. Рекомендації та інші документи на свій розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Документи від претендентів на посаду приймаються протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному сайті Міністерства культури України (mincult.kmu.gov.ua в рубриці  «Вакансії»)  за адресою:  01601,   м.  Київ,   вулиця І. Франка, 19, Міністерство культури України, Департамент мистецтв та навчальних закладів, відділ театрального мистецтва та кіно, кімн. 314 (тел.: 235-73-36; 234-63-88; e-mail – voronko@ mincult.gov.ua);

Засідання Комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору відбудеться в приміщенні Міністерства культури України 12 січня 2016 року об 11.00. Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Міністерства культури України (mincult.kmu.gov.ua в рубриці «Вакансії») впродовж трьох днів з дати його завершення.

Новина на сайті Мінкульту: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245025549&cat_id=244950183