Декларація FIAF

Декларація FIAF про добросовісне використання та доступ

Вступ

Декларацію FIAF (Міжнародної федерації кіноархівів) про добросовісне використання та доступ було складено та одностайно ухвалено членами FIAF під час II форуму століття Конгресу FIAF у Токіо у квітні 2007 року, а наступного року її було одноголосно ратифіковано Генеральною Асамблеєю в Парижі. Текст декларації виник у процесі дискусії членів Комісії з питань програмування та доступу до колекцій під час Конгресу FIAF у Любляні у 2005 році. Мова йшла про конфлікти, з якими стикаються архіви, які сумлінно дотримуються законів про авторське право, проте намагаються виконувати свої обов’язки та забезпечувати максимальний доступ громадськості до колекцій. Протягом наступних трьох років члени Комісії з питань програмування та доступу до колекцій розробили, редагували та переглянули багато версій декларації. Зацікавлені члени FIAF також надавали свої рекомендації та коментарі. Остаточна версія – це результат спільної роботи членів комісії, які намагалися створити документ, що увібрав би найкращі ідеї учасників.

Декларація

Спільним інтересом членів Міжнародної федерації кіноархівів, що відбито в Етичному кодексі FIAF, якого дотримуються всі члени, є збереження світової кінематографічної спадщини та забезпечення доступу до неї майбутніми поколіннями відповідно до найвищих стандартів архівної практики.

Члени FIAF:

  • вважають, що збереження кінофільмів для показу в кінотеатрах є основним обов’язком у рамках діяльності, направленої на збереження культурної спадщини нації;
  • відіграють провідну роль у підтримці інформованості поколінь про кінофільми завдяки зусиллям зі збереження, державним освітнім програмам і науковим публікаціям;
  • поділяють спільні інтереси зі світовими продюсерами кінофільмів, дистриб’юторами та правовласниками кінофільмів минулого, сьогодення та майбутнього;
  • зобов’язуються поважати всі національні та міжнародні права інтелектуальної власності.

Отже, наступні принципи сформульовано як основу для створення глибшого розуміння та забезпечення співпраці між членами FIAF та міжнародними правовласниками:

(1) Члени FIAF, відповідно до міжнародних законів про авторське право та інтелектуальну власність, заявляють про своє право на придбання та збереження кінофільмів та пов’язаних з ними рекламних та історичних матеріалів з огляду на їх культурне, історичне та естетичне значення.

(2) Основною місією членів FIAF є збереження та експонування своїх колекцій та участь у заходах, що сприяють доступу громадськості, підвищенню обізнаності та освіті.

(3) Члени FIAF є провідними організаціями, які архівують інформацію про історичні дослідження та каталогізують дані, необхідні для збереження міжнародної кінематографічної спадщини.

(4) Члени FIAF зобов’язуються підтримувати найвищі стандарти щодо придбання, збереження, відновлення та експонування кінофільмів та пов’язаних з ними рекламних та історичних матеріалів у своїх колекціях.

(5) Задля виконання своєї місії члени FIAF потребують підтримки кіногалузі та національних і міжнародних органів, відповідальних за прийняття законів та конвенцій щодо інтелектуальної власності.

(6) FIAF визнає права власників авторських прав на кінофільми та інші форми інтелектуальної власності при отриманні даних про колекції архівів своїх членів.

(7) FIAF визнає права доступу законних власників прав до архівних кінофільмів та пов’язаних з ними рекламних та історичних матеріалів, що зберігаються членами федерації, на основі справедливої компенсації та належного визнання.

(8) FIAF підтримує власників авторських прав на кінофільми та пов’язаної з ними інтелектуальної власності в їх зусиллях по боротьбі з піратством та іншими формами незаконного використання.

(9) FIAF підтримує зусилля зі з’ясування правового статусу кінофільмів-“сиріт” та пов’язаних з ними рекламних та історичних матеріалів для цілей збереження та забезпечення доступу громадськості.

(10) Як принцип “справедливого доступу”, члени FIAF заявляють про своє право займатися наступною діяльністю, пов’язаною з архівами, без сплати зборів стороннім організаціям:

  • виставкова діяльність у своїх приміщеннях,
  • позики іншим членам,
  • використання в публікаціях і рекламній діяльності кінофільмів і пов’язаних з ними рекламних та інших історичних матеріалів із власних колекцій.