top-100-film
68-70

Oxygen Starvation / Kysnevyi holod

Year:

1991

Studio:

Ukrainian SSR, Canada, Kobza Interneishnl Korporeishn, SP Kobza

Duration:

80 min

Director:

Andrii Donchyk

Writer:

Yurii Andrukhovych, Andrii Donchyk

Cinematographer:

Ihor Krupnov

Cast:

Taras Denysenko, Oleh Maslennykov, Viktor Stepanov, Oleksii Horbunov, Aleksandr Mironov, Mukhamed Rakhimov, Volodymyr Stankevych

in progress